Renovatie en restauratie stoffenmagazijn tot kantoren voor reclamefirma 'Duval Guillaume' in Brussel.

  Ontwerp
  Bouwaanvraag
  Aanbestedingsdossier
  Uitvoeringstekeningen
  Werfopvolging